Velkommen

 

Velkommen til Granby Gård og den nyrestaurerte Låven med en spennende utvandrerhistorisk utstilling og særpregede lokaler for møter og kulturelle arrangement.

Granby er en av flere ”Amerikagårder” i Selbu. ”Amerikagårder” i betydningen gårder som er oppbygd av selbygger som utvandret til Amerika og senere flyttet tilbake til hjembygda og etablerte seg som gårdbrukere.

Kristen P. Garberg , som sammen med sin hustru Ingeborg Tomasdatter Garberg bygde opp Granby Gård bodde og arbeidet 18 år i Amerika.

Granby Gård ligger i inngangen til Selbu, ca. 30 km fra

Stjørdal, Værnes og Hell og ca. 60 km fra Trondheim. Gården ligger like ved RV 705, Selbusjøen og Pilegrimsleden gjennom Selbu og Tydal.

Driftsbygningen, Låven, er restaurert ut fra prinsippet bevaring gjennom bruk. Den ytre fasaden er uendret. Bygningen ble oppført i 1912 i gråstein og tre. Innvendig er bygningen totalrestaurert ut fra prinsippet gammelt møter nytt. De som besøker Låven vil derfor både møte den gamle låven i den nye, og den nye låven i den gamle, et unikt møte mellom gammelt og nytt. Hele bygningen er oppvarmet med vannbåren varme fra et nytt flisfyringsanlegg i den gamle gjødselskjelleren