11

selbustein_0009_10.jpg

Bergart: 05
Navn: Arsenkis
Lokalitet: Selbuskogen, Selbu
Gruppe: Størengruppen