12

selbustein_0010_11.jpg

Bergart: 010
Navn: Kobberkis og magnetkis
Lokalitet: Rensfjellgruva, Selbu
Gruppe: Gulagruppen