13

selbustein_0011_12.jpg

Bergart: 010
Navn: Kobberkis og magnetkis
Lokalitet: Rensfjellgruva, Selbu
Gruppe: Gulagruppen