-14

selbustein_0012_13.jpg

Bergart: 003
Navn: Serpentinitt med magnetittkrystaller
Lokalitet: Tærberstjønna,
Bergart: Dypbergart, intrusiv