24

selbustein_0023_24.jpg

Bergart: 001
Navn: Trondhjemitt Lensmannøyen,
Lokalitet: Selbu
Gruppe: Gulagruppen