29

selbustein_0028_29.jpg

Bergart: 004
Navn: Kobberkis Ramfjellgruva,
Lokalitet: Tydal
Dekke/Gruppe Stuedalskifergruppen/
Stugusjøskifrene