32

selbustein_0031_33.jpg

Bergart: 013
Navn: Staurolittglimmerskifer (grove staurolittkrystaller)
Lokalitet: Hundrya,
Gruppe: Selbu Gulagruppen