Mennesker på vandring 2017

Mennesker har vandret til alle tider.

Fra midten av 1800 og trekvart århundrede framover, innvandret litt over 35 millioner europeere og ikke-europeere til USA. Av disse var godt 900 000
nordmenn, et svært høyt tall sett i forhold til datidens folketall i Norge. Nordmenns integrering i det amerikanske samfunnet er godt dokumentert gjennom forskning, historiefortellinger og romaner.

Et tilbakeblikk på vår egen utvandring viser de lange linjene i historien om mennesker på vandring.

Et kjent utsagn sier det slik: “Vi må kjenne vår historie for å forstå nåtiden og kunne bidra til å forme framtiden”.

 

Programmet finner du her: