Utvandring

Utvandringsliste
Vi har nå lagt ut liste over utvandrere fra Selbu og Tydal til Amerika i perioden 1856 til 1930. Listen inneholder over 2000 navn, og er organisert etter årstall. Listen er søkbar ved å trykke ctrl + f samtidig når du har åpnet dokumentet.

Gå til listen her


Utvandrerutstillingen er bygd opp med teksting, bilder, kart, dokumenter og enkelte gjenstander over temaene:

 • Utvandringen fra Norge til Amerika med Cleng Peerson, utvandrernes far, og Restaurationen, den første utvandrerbåten fra Stavanger.
 • Utvandringen fra Selbu til Amerika.
 • Utvandringen fra Kristen P. Garberg sin hjemgård Ustigarden Garberg i Selbu. Skogasrbeid i staten Washington rundt århundredeskiftet 1800/1900.
 • Gullfunnene og gullvirksomheten i Juneau og Douglas Island i Alaska.
 • Gullfunnene i, gullrushet til og gullvirksomheten i Yukon Territory, Klondike, i Canada.
 • Gullfunnene i, gullrushet til og gullvirksomheten i Nome knyttet sammen med utviklingen av byen Nome.
 • De hjemvendte utvandrerne og oppbyggingen av Granby Gård.
 • Av de 2300 selbyggene som utvandret til Amerika gjorde enkelte seg mer bemerket enn andre. Noen av disse er med i vår utstilling.
  • Sons of Norway der seks av de atten som etablerte organisasjonen kom fra Selbu.
  • Belle Gunness kjent som seriemorderen fra Selbu.
  • Andrews Sisters. Deres mor utvandret fra Selbu til Amerika sammen med sine foreldre.

Vi har valgt å sette et bredt fokus på gullgravingen i Alaska og Canada. Dette ut fra to grunner. Gullgravingen i disse områdene er en sentral del av Granby Gård sin historie og nordmenn som deltok i denne virksomheten er generelt viet liten oppmerksomhet i utvandrerhistoriske sammenhenger.

I tilknytting til utstillingen er det en trivelig ”bokkrok”, med litteratur om norsk utvandrerhistorie, lokal historie og norsk historie.

Utstillingen og boksamlingen vil kontinuerlig bli supplert og utvidet.

Utstillingslokalene er møblert og utsmykket med gjenkjennbare gjenbruksting fra vår nære fortid. Kvinnehåndverk fra de siste hundrede årene har en sentral plass i innredningen og utsmykkingen av lokalene. Alt ut fra motto bevaring gjennom bruk.