Granby Gård
Peder Morset Folkehøgskole
Selbu Videregående Skole
Selbu Kommune
Selbu Sparebank
INVITERER TIL
PEDER MORSET FOLKEHØGSKOLE
TIRSDAG 5. APRIL 2016
MENNESKER PÅ VANDRING
Nåtidens vandring sett i lys av utvandringen til USA
Granbykonferansen i
Selbu skal bli en viktig møteplass
om temaet mennesker på vandring
GRANBYKONFERANSEN I SELBU
Mennesker har vandret til alle tider
Fra midten av 1800 og trekvart århundrede framover, innvandret litt over
35 millioner europeere og ikke-europeere til USA. Av disse var godt
900000 nordmenn, et svært høyt tall sett i forhold til datidens folketall i
Norge. Dette er den moderne tids største folkevandring. Erfaringer og
kunnskap fra denne viktige epoken er kun sporadisk brukt i forståelsen av
dagens folkevandring.
Konferansen
Mennesker på vandring er Norges første konferanse som setter
nåtidens vandring inn i et historisk perspektiv, en viktig og tidsaktuell
konferanse.
Praktisk informasjon
Tid: Tirsdag 5.april 2016 kl. 10.00 – 17.00
Sted: Peder Morset Folkehøgskole (godt tilrettelagt for bruk av rullestol)
Fossan, 7584 Selbustrand
Konferanseavgift: Kr 1500,- inkl. servering
Påmelding: www.granby.no
Begrenset antall plasser
Overnatting: For de som ønsker overnatting anbefales:
Selbusjøen Hotell og Gjestegård www.selbusjoenhotell.no
Transport: Behov for å hente og bringe fra/til Værnes yplass og
togstasjon, gi beskjed ved påmelding
Servering: Behov for alternativ mat, gi beskjed ved påmelding
Har du spørsmål: Kontakt Inger Granby: inger@granby.no
Tlf: 908 42 892
PROGRAM
10.00 – 10.30 Ankomst – registrering – kaffe med noe å spise til.
10.30 – 10.45 Jarle Førde: Kulturinnslag
Inger Granby:
Velkommen – Bakgrunn for konferansen - Initiativet for konferansen
Introduksjon av dagens konferansier Marvin Wiseth.
10.45 – 11.10 Linda Hofstad Helleland: Åpningsforedrag
Ole Morten Balstad: Helsing
11.10 – 12.00 Ola Svein Stugu: Reise frå noko eller reise til noko.
Om migrasjonens kraftfelt mellom fråstøyting og tiltrekking.
Sverre Mørkhagen: Integreringspress. Hva gagner det og hva skader det.
12.00 – 13.00 Lunsj sammen med elever ved Peder Morset Folkehøgskole og Selbu VGS.
13.00 – 13.15 Øivind Farmen: Trekkspillmusikk
Elisabeth Matheson: Leser fra Edvard Hoems bok “Slåttekar i himmelen”
13.15 – 14.30 Knut Kjeldstadli: Innvandringen til Norge i fortid og nåtid.
Berit Berg: Flyktning i dag, nabo i morgen. Flukt, eksil og livsløp.
Trygve Nordby: Migrasjon i vår tid med fokus på menneskerettigheter
14.30 – 15.00 Kaffe med noe å spise til.
15.00 – 15.15 Sturla Berg-Johansen: Om pilegrimsturen til Santiago de Compostela, og
andre reiser rundt i verden.
15.15 – 16.30 Mahmona Kahn: Tilbakeblikk – identitet – visjon.
Ole Guldahl: Vi behandler folk som folk.
Vigdis Vestad: Dagens europeiske yktningepolitikk.
Er retten til beskyttelse i ferd med å forsvinne?
16.30 – 17.00 Marvin Wiseth – Odd Einar Dørum. Oppsummering – Veien videre – Takk
17.00 - Kaffe med noe å spise til.
Til kaffen deler Selbu Sparebank ut prosjektmidler til lag og
organisasjoner for 2016