Mennesker på vandring 2016

Mennesker har vandret til alle tider

Fra midten av 1800 og trekvart århundrede framover, innvandret litt over 35 millioner europeere og ikke-europeere til USA. Av disse var godt 900 000 nordmenn, et svært høyt tall sett i forhold til datidens folketall i Norge. Dette er den moderne tids største folkevandring. Erfaringer og kunnskap fra denne viktige epoken er kun sporadisk brukt i forståelsen av dagens folkevandring.

Lenke: Granbykonferansen 2017

Lenke: PROGRAM Peder Morset Folkehøgskole Tirsdag 5. april 2016

FOREDRAGSHOLDERE Tirsdag 5. april 2016 – selbu

Trykk på foredragsholder for å laste ned presentasjon.

 

LINDA HOFSTAD HELLELAND

Statsråd

SVERRE MØRKHAGEN

Forfatter og migrasjonshistoriker Selvstendig

KNUT KJELDSTADLI

Professor i moderne historie Universitetet i Oslo

VIGDIS VEVSTAD

Dr.juris i folkerett Sonconsult

ODD EINAR DØRUM

Tidligere justisminister